เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่สากล

นายศุภชัย สุพรรณทอง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปมท. ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน หนุน ขรก. ใหม่ไฟแรง “สร้างศรัทธาที่เดินได้” ทำงานคู่กับประชาชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระ [...]

30 พฤศจิกายน 2564 / 15:21 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนราธิวาส

20 กันยายน 2564 / 17:12 น.