เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่สากล

นางสาวกาญจนา ทองเกษม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดี พช. ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒน [...]

27 เมษายน 2565 / 10:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. เตรียมความพร้อมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรม [...]

22 มีนาคม 2565 / 15:01 น.