เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่สากล

นางสาวกาญจนา ทองเกษม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ มร.แจนมี เจย์ซิงห์ (Mr.Janmejay Singh) ผู้จัดการด้านความยั่งยืนทางสังคมและการมีส่วนร่วม ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนายพ [...]

11 สิงหาคม 2565 / 17:45 น.