คณะทำงานไทย-กัมพูชา ตามโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ประจำปี 2560 ศึกษาดูงานบ้านทุ่งกระโปรง ต.ผักขระ อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะทำงานไทย-กัมพูชา ตามโครงการช […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประเมินผล ครั้งที่ 2 “การชี้แจงเครื่องมือประเมินผล และกำหนดแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  เวลา 11.00 น. นายทวีป  บุตรโพธิ […]

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการบริหารภาครัฐแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 17 พ.ค. 60 นายทวีป  บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒ […]

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ แก่ผู้บริหาร พัฒนาการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มงานจากทั่วประเทศ

วันที่ 7 กันยายน 2559  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรม […]