ประชุมผู้แทนกลุ่มงาน เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 และ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน […]

การประชุม Inception workshop Promoting the network for ASEAN Rural Product Development on One Commune One Product Model ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร แล […]

ต้อนรับ มร.แจนมี เจย์ซิงห์ (Mr.Janmejay Singh) ผู้จัดการด้านความยั่งยืนทางสังคมและการมีส่วนร่วม ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนายพ […]