อธิบดี พช. ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒน […]

พช. เตรียมความพร้อมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรม […]

อธิบดี พช. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ส่วนกลาง) ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒน […]

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒน […]

ปมท. ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน หนุน ขรก. ใหม่ไฟแรง “สร้างศรัทธาที่เดินได้” ทำงานคู่กับประชาชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระ […]

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุม […]

โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ การจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส

นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุม […]

โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ การจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส

             นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ก […]