วันที่ 17 พ.ค. 60 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย นางปาริชาต  บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเรื่องนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการบริหารภาครัฐแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย  ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อิมแพ็คเมืองทองธานี กทม. […]