บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

นายอนันต์ ยะเรือน

พัฒนาการอำเภอแม่จัน

News and Event

News

วันที่ 17 พ.ค. 60 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย นางปาริชาต  บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเรื่องนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการบริหารภาครัฐแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย  ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อิมแพ็คเมืองทองธานี กทม. [...]

24 February 2560 / 01:03 น.