แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
PDF คลิกที่นี่
PDF คลิกที่นี่ (ไฟล์.rar)
WORD คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัมนาชุมชน
แผนปฏิบัติราชการฯ 63-65 (ฉบับสมบูรณ์) 13 ก.ย.62

(Visited 1 times, 1 visits today)