แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
PDF คลิกที่นี่
PDF คลิกที่นี่ (ไฟล์.rar)
WORD คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
แผนปฏิบัติราชการฯ 63-65 (ฉบับสมบูรณ์) 13 ก.ย.62
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 PDF คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 PDF คลิกที่นี่
(Visited 1 times, 1 visits today)