กองแผนงาน ร่วมกับทีมธนาคารโลก เก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากหน่วยงานระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองแผนงาน ร่วมกับทีมธนาคารโลก เก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากหน่วยงานระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 11.30 -12.00น. พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 15.30-17.30น. เก็บข้อมูลระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอฝาง

(Visited 1 times, 1 visits today)