ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🗓วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ได้มีการจัดประชุมการเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 5001 โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยในสังกัด พช. ทุกหน่วยงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)