กองแผนงานได้เข้าร่วมกับมูลนิธีบ้านนกขมิ้นทำการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ และเงินบริจาค

ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองแผนงาน ร่วมกันขับเคลื่อนให้กองแผนงานเป็นองค์คุณธรรม ตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย  “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ด้านคุณธรรมนำการพัฒนา มีคุณธรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับ ปัญหาคุณธรรม ข้อที่ 1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของกองแผนงานอย่างต่อเนื่อง

ในครั้งนี้ กองแผนงานได้เข้าร่วมกับมูลนิธีบ้านนกขมิ้นทำการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ และเงินบริจาค เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 34 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65. ของบุคลากรทั้งหมด จากหน่วยงานอื่น 16 คน จาก 11 หน่วยงาน สิ่งของที่บริจาคประกอบด้วย

1) เครื่องใช้ไฟฟ้า (มือถือ , ไดร์เป่าผม , ลำโพคอมพิวเตอร์)

2) หนังสือ & เครื่องเขียน (ปากกา , สมุด , หนังสือ , นิตยสาร , กระดาษใช้แล้ว)

3) อุปกรณ์การแพทย์ (ยาสามัญ , แมสปิดจมูก)

4) ของใช้ทั่วไป (เสื้อผ้า , รองเท้า , ตุ๊กตา , กระเป๋า , หมอน , พรม , ของเล่นเด็ก)

5) ทรัพย์สิน (เงินสด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)