กองแผนงานได้เข้าร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาทำการบริจาคสิ่งของต่าง ๆและเงินบริจาค

ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองแผนงาน ร่วมกันขับเคลื่อนให้ กองแผนงานเป็นองค์คุณธรรม ตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ด้านคุณธรรมนำการพัฒนา มีคุณธรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับ ปัญหาคุณธรรม ข้อที่ 1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของกองแผนงานอย่างต่อเนื่อง

                        ในครั้งนี้ กองแผนงานได้เข้าร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาทำการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ และเงินบริจาค เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 33 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของบุคลากรทั้งหมด สิ่งของที่บริจาคประกอบด้วย

                            1) เครื่องใช้ไฟฟ้า (มือถือ , ไดร์เป่าผม , ลำโพคอมพิวเตอร์)

                            2) หนังสือ & เครื่องเขียน (ปากกา , สมุด , หนังสือ , นิตยสาร , กระดาษใช้แล้ว)

                            3) อุปกรณ์การแพทย์ (ยาสามัญ , แมสปิดจมูก)

                            4) ของใช้ทั่วไป (เสื้อผ้า , รองเท้า , ตุ๊กตา , กระเป๋า , หมอน , พรม , ของเล่นเด็ก)

                             5) ทรัพย์สิน (เงินสด)

(Visited 1 times, 1 visits today)