ผู้อำนวยการกองแผนงาน พบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วม Workshop เวทีจัดทบทวนแผน 3 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงาน พบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วม Workshop เวทีจัดทบทวนแผน 3 ปี และจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)