ประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 กองแผนงานได้จัดประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมรับนโยบายการทำงานพัฒนาชุมชนของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 จากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุรศักดิ์ อักษรกุล)

(Visited 1 times, 1 visits today)