สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พร้อมด้วย กองแผนงาน ผู้แทน สสช. สภว. สทอ. สพช. และ ศสท. ลงปฏิบัติงานภาค สนามการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. 62 ณ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พร้อมด้วย กองแผนงาน ผู้แทน สสช. สภว. สทอ. สพช. และ ศสท. ลงปฏิบัติงานภาค สนามการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. 62 ณ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)