มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประจำวันจันทร์

นางณิชา เปรมจันทร์

นางสาวชาลินี จันทรากุล

ประจำวันอังคาร

นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์

ประจำวันพุธ

นางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์

นางสาวบุษบา จันทร์ผง

ประจำวันพฤหัสบดี

นางสาวจารุณี โยธา

นายธนากร บุญสนาม

ประจำวันศุกร์

นายประทีป คำดวง

นายวราวุธ บุญศรี

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วิดิทัศน์เผยแพร่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)