แผนปฏิบัติราชการกรมฯ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน


♦ แผนปฏิบัติราชการฯ 2563-2565

 

แผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมการพัฒนาชุมชน


  แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

  ♦ แผนปฏิบัติราชกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562

  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560

  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559

  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2558

  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2557

 

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี


   แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558

 

แผนยุทธ์ศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน


 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)