สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555

(Visited 1 times, 1 visits today)