ข้อมูลงานประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557
รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2555

รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561
รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560
รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2559
รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558
รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2557
รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2556
รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555
รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2554

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2565 🅽🅴🆆

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2564
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2563
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2562
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2561
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2560
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2559
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2558
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2557
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2556
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2555

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

รายงานการประเมินผลแผนยุทธ์ ประจำปี 2562
รายงานการประเมินผลแผนยุทธ์ ประจำปี 2561


รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)