มิติที่ 5 คณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

 🗑 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

                คำสังแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565

 🗑 ประกาศมาตรการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

                ประกาศมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565

 🗑 แผนปฏิบัติการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน กองแผนงาน

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5

แผนปฏิบัติการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

   แจ้งมาตรการและแผนปฏิบัติการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

 แจ้งมาตรการและแผนปฏิบัติการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน 

กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรมปิดไฟตอนเที่ยง 15 นาที เวลา 12.45 -13.00 น.
กิจกรรมสุขภาพดี 5 นาที
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ทำงาน
กิจกรรมการใช้ถุงผ้า หลีกเลี่ยงการใช้โฟมและถุงพลาสติก ในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
กิจกรรมลดและขัดแยกขยะมูลฝอย                       
 รายงานการแยกขยะเดือน พ.ค. 65     รายงานการแยกขยะเดือน มิ.ย. 65      รายงานการแยกขยะเดือน ก.ค. 65

❣️ ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

❣️ ผลการประเมินความพึ่งพอใจ

                 สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจ
(Visited 1 times, 1 visits today)