กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประมวลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 18 ก.ย. 61  นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประมวลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โดยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน  การประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ก.ย. 61    ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)