กองแผนงานนำเสนอ KM ในงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ระดับหน่วยงาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  น.ส.ขวัญดาว ลือเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล  เข้าร่วมนำเสนอองค์ความรู้ (ระดับหน่วยงาน: ประเภทส่วนกลาง) ชุดความรู้ “การจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน”   ในงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

   

   

   

(Visited 1 times, 1 visits today)