ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5) ณ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานประเมินผล และคณะ ร่วมติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์ ณ พื้นที่ หมู่ 1 ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)