ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) ณ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานประเมินผล และคณะ ร่วมติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561  โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ไทยนิยม ยั่งยืน)  ณ พื้นที่ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

(Visited 1 times, 1 visits today)