ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ณ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานประเมินผล และคณะ ร่วมติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561  โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ไทยนิยม ยั่งยืน)  ณ พื้นที่ ต.บางปลา  จ.สมุทรปราการ

(Visited 1 times, 1 visits today)