การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 การออกแบบโปรแกรมผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวทาง D HOPE ณ จังหวัดระนอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2561  นางณิชา เปรมจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community Entrepreneurship Promotion) ชาวญี่ปุ่น (นางสาวยูมิโกะ โอคาเบะ) ภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community Entrepreneurship Promotion)  ณ โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง   จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)