การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือและวางแผนจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่

วันที่ 21 มิ.ย. 61 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าพบปะและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือและวางแผนจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่  ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)