การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญ พิจาณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจาณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรม ผอ.สำนัก กอง และผู้แทนจาก 11 จังหวัดที่ขอรับงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)