การประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2560  ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก กอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)