การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/60 เขตตรวจราชการที่ 15-18

    นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และทีมงานกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภแ และนักวิชาการ เขตตรวจที่ 15-18

 

(Visited 1 times, 1 visits today)