คณะติดตามสนับสนุนลงพื้นที่ประเมินผลการนำแผนยุทธ์ศาสตร์กรมฯ พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 น.ส.กนกนิจ  พนาวาส นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสุดารัตน์ ฤกษ์สุขกาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)