การประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฝ่ายไทยและกัมพูชา

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้นายทวีป  บุตรโพธิ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฝ่ายไทยและกัมพูชา

ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560

ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)