คณะทำงานไทย-กัมพูชา ตามโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ประจำปี 2560 ศึกษาดูงานบ้านทุ่งกระโปรง ต.ผักขระ อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะทำงานไทย-กัมพูชา ตามโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ประจำปี 2560 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชชนนครนายก โดยมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานบ้านทุ่งกระโปรง ต.ผักขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอยู่ดี กินดี

         

(Visited 1 times, 1 visits today)