การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประเมินผล ครั้งที่ 2 “การชี้แจงเครื่องมือประเมินผล และกำหนดแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  เวลา 11.00 น. นายทวีป  บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประเมินผล ครั้งที่ 2 “การชี้แจงเครื่องมือประเมินผล และกำหนดแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้าซิตี้ แอร์พอร์ต กทม.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)