รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี

♦ ปี 2561  ♦ ปี 2560         ♦ ปี 2559         ♦ ปี 2558          ♦ ปี 2557        ♦ ปี 2555      

รายงานประเมินผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

 ปี 2561  ♦ ปี 2560        ♦ ปี 2559         ♦ ปี 2558          ♦ ปี 2557           ปี 2556         ♦ ปี 2555           ปี 2554

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ

   ปี 2561  ปี 2560          ♦ ปี 2559          ♦ ปี 2558         ปี 2557            ปี 2556           ปี 2555

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

    ปี 2560 – 2564           ปี 2555 – 2559           

(Visited 1 times, 1 visits today)