ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประมวลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 18 ก.ย. 61  นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒ [...]

19 กันยายน 2561 / 13:36 น.