ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 6) ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์ [...]

06 กรกฎาคม 2561 / 10:38 น.

ภาพกิจกรรม

ติดตามสนับสนุนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5) ณ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  น.ส.กนกนิจ  พนาวาส  นักวิเคราะห์ [...]

06 กรกฎาคม 2561 / 10:29 น.