ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วันที่ 4 – 20 กรกฎาคม 2561  กลุ่มงานประเมินผล กอง [...]

14 สิงหาคม 2561 / 17:02 น.